identyfikacja wizualna

Artykuł dot. tematyki:
Rozbudowana księga znaku CI, księga identyfikacji wizualnej, czy też tworzenie księgi identyfikacji...KSIĘGA CI - księga identyfikacji wizualnej - systematyzuje sposób postrzegania wizualnego firmy

Księga identyfikacji Wizualnej to zbór elementów, zasad dotyczących identyfikacji wizualnej firmy. Znajdują sie w niej wzorce i ustalenia dotyczące logotypy, kolorystyki firmy, jej oznakowania, wyglądu dokumentów firmowych i wszystkie inne punkty, które budują wizerunek firmy. Ta księga identyfikacji - księga CI - stanowi podstawę kontaktu wizualnego pomiędzy przedsiębiorstwem a jej odbiorcami.Nie każda firma posiada księgę CI, mnóstwo osób wciąż lekceważy rangę znaczenia księgi identyfikacji i zapisywaniu określonej tożsamości. Duże instytucje są zmuszone do posiadania Księgi CI, z uwagi na fakt rozbudowanej struktury i konieczności utrzymania standardów wizualnych, często w różnych częściach świata. Zważają na fakt jej znaczenia, podobne przepisy powinny być zastosowane do małych firm, może wówczas świadomość polskich przedsiębiorstw wzrosła by i dojrzała do tworzenia identyfikacji firmy i jego systemu. Ze stanowiskiem każdego menagera łączy się założenie rozwoju i ewolucji działalności firmy, a właśnie takie założenia ma wykreowanie marki

zestandaryzowanej w Księdze znaku - Księga Identyfikacji Wizualnej.


Profesjonalna księga CI - Księga Identyfikacji Wizualnej - etapy budowy "Księgi znaku"

Pierwszy etap budowania Księgi, tworzenie identyfikacji wizualnej (Corporate Identity) opiera się na zebraniu informacji zawierających oczekiwania zleceniodawcy, badania konkurencji i rynku oraz określenie profilu firmy. Kolejny etap przedstawia koncepcje złożoną z kilku propozycji znaku firmowego. Z kolei trzeci etap wiąże się z wyborem charakteru logo i dopracowanie szczegółów jak np. zastosowanie elementów graficznych, kolorystyka, topografia itp. Etap czwarty zestawia całą koncepcję w spójny spis i uwzględnia wynikające z niego poprawki. Podsumowaniem jest projekt i

opracowanie Księgi identyfikacji Wizualnej.

Zawartość księgi CI, księga znaku firmowego...

Profesjonalna Księga Identyfikacji Wizualnej, czy też Księga Logo

może przybierać różne formy, jednak zawsze są zachowane pewne standardy. Zazwyczaj w formie książki identyfikacji opisuje wszelkie elementy komunikacji wizualnej miedzy firmą a jej odbiorcami,identyfikacja wizualna firmy zawiera sposób projetkowania ulotek reklamowych, plakatów. Corporate Identity zawiera nazwę instytucji oraz jej graficzną formę i barwy firmowe, parametry kolorów firmowych, symbole ozdobne, definicję krojów stosowanego pisma i schematy druków papieru firmowego, wzory kopert, notatników, wizytówek, ofert, identyfikatorów, koncepcję reklam i materiałów public relations, oznakowania budynków, samochodów. Dodatkowymi elementami zapisanymi w księdze identyfikacji CI może być kultura firmy, jej zachowanie, identyfikacja wizualna - w tym nazewnictwo korporacyjne, druki firmowe, wizerunek pracowników czy identyfikacja wirtualna.

Księga Identyfikacji Wizualnej i jej wartość dla firmy

Księga CI w której znajduje się opracowanie opisu znaków i symboli charakteryzujących markę, pozwala na uniknięcie pomyłek podczas ich wykorzystywania np. w procesie drukowania, gdzie symbol niezdefiniowany może ulec niezamierzonym przeobrażeniom jak zastosowanie innego zupełnie kroju w kalendarzu biurkowym - Whiteart pisze o piramidkach pisma czy innej kolorystyki. Wykorzystanie księgi identyfikacji zaoszczędza mnóstwo czasu i niedomówień, a raz określony wizerunek na pewno nie zostanie zachwiany.

Corporate idenity, księga znaku CI

pozwala nam na spokojne operowanie znakami i swobodę komunikacji z różnymi firmami, bez obawy o mylnie zinterpretowanego wizerunku.
IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRM Wizerunek firmy tworzy identyfikacja wizualna. Zaplanowanie identyfikacji wizualnej to podstawa tworzenia systemu identyfikacji (logotyp, projekt logo), który gwarantuje elastyczną rozbudowę.powrÓt do listy ARTYKUŁÓW
› identyfikacja wizualna firm

praca praca praca praca praca praca praca praca praca praca praca pracaidentyfikacja wizualna, tworzenie logo
identyfikacja wizualna

Międzynarodowa identyfikacja firmy ma wpływ na lokalny wizerunek danej marki. Skuteczne tworzenie i projektowanie ulotki dla produktu firmy - sprawdź teraz na Whiteart.pl, takie działanie to baza do wszelkich działań marketingowych w firmie. Zadbaj o to już dziś.