Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Artykuł dot. tematyki:
Identyfikacja wizualna, tworzenie identyfikacji wizualnej, wizerunek firmy, tworzenie wizerunku...Identyfikacja wizualna a wizerunek firmy

Tożsamość wizualna firmy stanowi niezwykle ważny element jej funkcjonowania. Tożsamość stanowi podstawę do właściwego spostrzegania firmy przez otoczenie. Bez ukształtowanej tożsamości (identyfikacja wizualna) firma nie byłaby zauważana. Często w krzywdzący sposób pojęcie tożsamość wizualna mylone jest z wizerunkiem firmy. Ciężko jest oddzielić te dwa pojęcia - tożsamość a wizerunek - w zawiłym świecie reklamy i strategii marketingowych, wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne.Identyfikacja wizualna, barnding marki

jest substytutem postrzegania firmy przez otoczenie, jest porównywalna do osobowości człowieka. Nie od dzisiaj wiadomo , że ludzie o silnej osobowości odnoszą sukcesy, zatem

firma o silnej identyfikacji wizualnej (tożsamości wizualnej

) będzie firmą odnoszącą sukcesy na rynku. Ukierunkowanie i ukształtowanie osobowości działalności wymaga czasu, jak dorastający człowiek, którego wizja postrzeganego świata kształtuje się latami i zmienia wraz z otoczeniem. Jeśli uda sie już wytworzyć i określić tożsamość wizualną firmy, należy na bieżąco ją kontrolować, aby mieć ciągłe poczucie celu i sprecyzowany kierunek w jakim zmierza nasze przedsiębiorstwo.


Identyfikacja a wizerunek firmy - podobieństwa i różnice pojęciowe

Zamienne stosowanie pojęć

wizerunku firmy i identyfikacja wizualna firmy

wynika z istniejących współzależności, natomiast podstawowa różnica opiera się na postrzeganiu.

Wizerunek jest czymś zewnętrznym

wobec firmy, czymś na co firma może jedynie starać się wpływać i kształtować wobec własnych potrzeb. To obraz, widziany oczami odbiorców, jest myślą i zarazem lista oczekiwań wobec firmy. Identyfikacja wizualna / tożsamość wizualna firmy natomiast stanowi nieodłączny element firmy, o którym można w pełni decydować. Jest tym, jak firma chce być odbierana, w jaki sposób odczytywana z czym kojarzona. Jeśli już uświadomimy sobie różnice pomiędzy tymi 2 pojęciami, będzie nam łatwiej zastosować różne ich kombinacje. Przy czym, faktem jest, iż najbardziej pożądaną kombinacją byłoby

posiadanie wyrazistej tożsamości / identyfikacji wizualnej i mocnego wizerunku firmy

. Jak tego dokonać? Na szczęście rzadko występują skrajne połączenia, zazwyczaj wyrazistość tożsamości ma wpływ na obrys wizerunku firmy.

Walory wyrazistej identyfikacji wizualnej

Każda firma, a bynajmniej ich większość posiada własną siedzibę, co za tym idzie pomieszczenia w których funkcjonuje. Współtworzy ją zespół pracowników, którzy są w określony sposób ubrani, flota samochodów, zestaw dokumentów firmowych. Każda firma ma również nazwę i własną ofertę czyli produkty. Te wszystkie elementy, są najczęściej spotykane przez klientów. Każdy z nas buduje sobie zdanie, obraz, własne wyobrażenie o danym przedsiębiorstwie na podstawie tego co widzą i własnych spostrzeżeń. Dlatego tak ważne jest posiadanie wyrazistej identyfikacji wizualnej, na podstawie której można będzie oprzeć odpowiedni wizerunek firmy. Wzrost pozytywnych relacji z klientami oraz zysk ekonomiczny, który potrafi szybko wzrosnąć nie są jedynymi motywami skłaniającymi do kształtowania

identyfikacji wizualnej (tworzenie identyfikacji wizualnej)

. Dodatkowo posiadanie jednolitego wizerunku sprzyja identyfikowaniu sie pracowników z firmą, zadowolenie z pracy, tym samym zwiększenie wydajności i ułatwia nabór nowych pracowników.

Identyfikacja wizualna firm metodą na wyróżnienie...

Na zakończenie silne podkreślenie czym jest

identyfikacja wizualna (silne, wyrazisty projekt logo firmy) - tożsamość firmy

to niepowtarzalny zestaw cech, pozwalający wyróżnić firmę z otoczenia, uczynić ją łatwą do rozpoznania i jedyną w swoim rodzaju. Istotę tworzenia tożsamości firmy stanowi jej osobowość, czyli ujednolicone wzorce postępowania i wzorce komunikacyjne. Składają się na nią: styl zarządzania, strategia, historia, filozofia, kultura, reputacja, zachowania pracowników...jak określa U. Wernera i J. Wolfa.


"TOŻSAMOŚĆ JEST TYM, CZYM JESTEŚCIE W ISTOCIE.
ZEWNĘTRZNYM WYRAZEM TEJ RZECZYWISTOŚCI JEST WASZ IMAGE, WASZ WIZERUNEK".

"TOŻSAMOŚĆ FIRMY JEST ORYGINAŁEM I PRZYCZYNĄ, IMAGE JEST ODZWIERCIEDLENIEM I EFEKTEM".
IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRM Wizerunek firmy tworzy identyfikacja wizualna. Zaplanowanie identyfikacji wizualnej to podstawa tworzenia systemu identyfikacji (logotyp, projekt logo), który gwarantuje elastyczną rozbudowę.powrÓt do listy ARTYKUŁÓW
› identyfikacja wizualna

zobacz więcej pracidentyfikacja wizualna, tworzenie logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player